Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), odredaba Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

.pdf