Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11, 12/12, 126/12,  48/13 i 57/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine donijelo je Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić.

.pdf