Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće  Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja te sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2015.godinu.

.pdf