Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće  Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine usvaja Zaključak o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.g.-2020.g.

.pdf