Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine donijelo je Zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganju nekretninama.

.pdf