Na osnovi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst 82/04,110/04-Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13 ),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 26.04.2016. godine donosi izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.

.pdf