Na osnovi članka 30. st. 4. i članka 31.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst i 82/04, 11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu  (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 26.04.2016. godine donosi izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

.pdf