Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine" broj 101/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici održanoj dana 07. travnja 2016. godine donosi odluku o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf