Temeljem članka 12. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 26.04.2016. godine donosi izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2015.g.

.pdf