Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici održanoj dana 26.04.2016. godine donijelo je zaključak o izvješću POU Ivanić Grad za 2015. g.

.pdf