Na temelju članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada“ br. 02/14.), članaka 31. i 95. Statuta Općine Križ ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 12/13.), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.), članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada“ br. 02/14), članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 12/13.) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na 30. sjednici održanoj dana 25.05.2016. godine, Općinsko vijeće Općine Križ na 27. sjednici održanoj dana 19. 05. 2016. godine i Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici održanoj dana 24.05.2016. godine donijeli su zaključak o utvrđivanju pravila rada i postupanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf