Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 29. sjednici održanoj dana 17.06.2016. godine donijelo je zaključako sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača.

.pdf