Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 31. sjednici održanoj dana 22.09.2016. godine donijelo je Zaključak o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf