Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 31. sjednici održanoj dana 22.09.2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf