Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. g. donijelo je Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.

.pdf