Na temelju članka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici dana 03.11.2016. godine donijelo je Plan razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.-2019. godine.

.pdf