Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017.g.

.pdf