Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. godine donijelo je zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. godine.

.pdf