Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik zagrebačke županije, broj 21/14), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2016./2017. (KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 238/14-02-16-01, od 29.09.2016.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 238/14-02-16-02, od 29.09.2016.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 33. sjednici održanoj dana 20.12.2016. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

.pdf