Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 35. sjednici održanoj dana 16.02.2017. godine donijelo je odluku o usvajanju Strateškog plana Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017. – 2019. godine.

.pdf