Na osnovi članka 30. st. 4. i članka 31.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst i 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu  (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici dana 05.04.2017. godine donosi izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.

.pdf