Temeljem članka 12. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici  dana 05.04.2017. godine donosi izvješće o izvršenju programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2016.g.

.pdf