Temeljem članka 74.  st. 2 Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici dana 05.04.2017. godine donosi izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2016.g.

.pdf