Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće  Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. g. donijelo je II. izmjene i dopune programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.

.pdf