Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je I. izmjene programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.-2017. g.

.pdf