Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je 2.ispravak Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Bešlinec, Bunjani, Caginec, Deanovec, Donji Šarampov, Ivanić-Grad, Jalševec Breški, Lijevi Dubrovčak, Okešinec, Posavski Bregi, Predavec, Prkos, Sobočani, Stara Marča, Topolje i Trebovec.

.pdf