Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je zaključak o prihvaćanju godišnjeg obračuna financijskom plana za 2016.g. Dječjeg vrtića "Proljeće" Kloštar Ivanić.

.pdf