Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.-2019.g.                                                       

Odluka .pdf

Strategija .pdf