Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave.

.pdf