Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine" broj 101/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Proljeće".

.pdf