Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.07.2016. – 31.12.2016. godine.

.pdf