Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine

donijelo je II. izmjene o dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017.g.                                                     

.pdf