Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donosi Odluku o razrješenju i imenovanju člana komisije za izbor i imenovanja.

.pdf