Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o obavljaju djelatnosti narodne knjižnice u Općini Kloštar Ivanić.

.pdf