Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01.-30.06. 2017.g.

.pdf