Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je  Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine.

.pdf