Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik zagrebačke županije, broj 21/14), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2017./2018. (KLASA: 604-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-02-17-01, od 07.10.2017.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-02-17-02, od 07.10.2017.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.

.pdf