Na temelju članka 28. stavka 1. točke 1. i članka 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13. i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

.pdf