Na temelju stavka 2. članka 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov. br. 93/13 i 73/17), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf