Na osnovi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,147/14 i 36/15), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18 ),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.

.pdf