Na temelju čl. 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je  Odluku o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf