Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine.

.pdf