Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),   Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene o dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018.g. i projekcije za razdoblje 2019.-2020.g.

.pdf