Na temelju članka 98. stavka 1.  i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj 68/18“) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

.pdf