Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 36/18), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-2, od 05.11.2018.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-3, od 05.11.2018.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

.pdf