Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

.pdf