Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Klošar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi.

.pdf