Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g.

.pdf