Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.

.pdf