Na osnovi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g.

.pdf